Tichelerhof


Locatie: Enschede
Opdrachtgever: V.O.F. Holtdijk-Van Dijk Bouw, Goor
Aannemer: Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V., Goor

Het project bestaat uit 14 hofwoningen en een drietal woningen verspreid over de omliggende straten.

De hofwoningen zijn gelegen op een binnenterrein dat wordt omsloten door de achtertuinen van de omliggende bebouwing.

De drie woningen vullen een aantal bestaande lege kavels op. Om tot een onderlinge verwantschap te komen is er gekozen de woning te ontwerpen met een gelijke tweelaagse basis. Alleen de kap die op deze basis is geplaatst past zich aan aan de overheersende kapvorm van desbetreffende straat. Één van deze woningen vormt de ’poortwoning’ die toegang biedt tot het binnenterrein waar de hofwoningen gelegen zijn. Deze woning is voorzien van een dwarskap die tevens wordt toegepast bij de hofwoningen.

Door de besloten carré-vormige ligging van de hofwoningen ontstaat een besloten groen hofje met een geheel eigen karakter dat zich onderscheidt van de directe omgeving. Het parkeren geschiedt op een terrein dat enigszins afzijdig ten opzichte van het hofje gelegen is. Zo is er geen hinderlijk zicht op de auto’s. De straat van het hofje is bewust zo smal gehouden dat er geen auto’s permanent kunnen parkeren. Zo blijft het hofje autovrij, waarmee het hofje veilig en aangenaam is.

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect