sluit

150 jaar in beweging

Foto over Beltman

150 jaar geschiedenis. 150 jaar beweging. Bij Beltman Architecten staan we nooit stil. Verandering zorgde ervoor dat we zijn gegroeid en geëvolueerd tot een multidisciplinair kennisbureau. Een bureau dat bestaat uit een groep mensen met ieder unieke kwaliteiten. Juist dankzij deze combinatie van kwaliteiten ontstaan er creatieve en innoverende ideeën.

Onze kennis en eigenheid delen we al jaren met nieuwe generaties van innoverende en creatieve architecten. Het motto: zorgen voor maatschappelijke impact.

1871

Met een woning op de hoek van de Oldenzaalse- en Oosterstraat in Enschede.

Gerrit Beltman, op dat moment 28 jaar oud, ontwierp in opdracht van een oude bekende dit woonhuis met souterrain. Hij liet zich inspireren door het neoclassicisme waar een strenge, eenvoudige compositie de leidraad is. Nog altijd is de woning kenmerkend om de symmetrie en ‘wenkbrauwen’.

In korte tijd maakte Gerrit Beltman naam als architect van fabrieksgebouwen en fabrieksvilla’s.

1871

een van de oudste architectenbureau's van Nederland

Gerrit Beltman stichtte het bureau in 1871 en maakte in korte tijd naam als architect van fabrieksgebouwen en fabrieksvilla’s.

In 1911 heeft zoon Arend Gerrit het bedrijf overgenomen. Deze maakt furore met het bouwen van fabrieken in beton-skeletbouw, zoals het oudste deel van de Philips fabrieken in Eindhoven.

Foto over Beltman

1883

kantelperiode in het bestaan van Beltman

Gerrit Beltman is zich gaan specialiseren in het bouwen van textielfabrieken. In die tijd waren er 4 belangrijke textielfamilies: Scholten, Spanjaard, Van Heek en Ter Kuile. Beltman bouwde in 1875 een grote uitbereiding voor de Firma Scholten & Zn. Het begin van een langdurige band met deze firma en andere textielfamilies waaruit meer dan 100 werken ontstonden.

Dankzij de groeiende activiteiten in de textielnijverheid en de constante stroom van werk bij de Firma Van Heek & Co, ging het Beltman voor de wind. In de jaren na 1883 ontwierp en bouwde Beltman vele villa’s, fabrieken en spinnerijen voor de textielfamilies.

1906

Vanaf 1906 nam Arend, oudste zoon van Gerrit Beltman, de dagelijkse gang van zaken over bij het tot bloei gekomen bureau Beltman. Het eerste gebouw waar hij duidelijk de hand in had, was huis ‘Zonnebeek’ in Enschede. Zijn belangrijkste bijdrage was het ontwerp van een groot aantal fabrieken in gewapend beton, waarvan er vandaag de dag (gelukkig) nog een aantal bestaan. Zoals het oudste deel van de Philips fabrieken in Eindhoven.

Hoewel 1906 voor de familie een mooi jaar lijkt te worden, slaat het noodlot toe. De familie Beltman moet het overlijden van 3 volwassen zoons zien te verwerken. Pas vanaf 1910 keert het geluk terug en kwamen in korte tijd 3 grote spinnerijen tot stand in Duitsland. Dat weerspiegelt de kracht en gedrevenheid van de familie in de architectuur die door hen vorm kreeg.

Foto over Beltman

1934

architect van vaste klanten

In 1934 moest Gerrit jr. zijn, plotseling overleden vader Arend Beltman, opvolgen. Een moeilijke periode: het begin van de economische crisis en daaropvolgend de Tweede Wereldoorlog. Er waren weinig opdrachten en Beltman teerde al snel op de financiële reserves in. Gerrit jr. stond voor een grote taak met weinig ervaring en contacten. Toch lukte het hem om, ondanks de economische tegenwind, het werkterrein te verbreden tot de gehele provincie Gelderland.

Verder is er vrij weinig bekend over bureau Beltman tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat wel bekend is, is dat vele opdrachten werden betaald in natura. In Enschede uiteraard in de vorm van stukken textiel, om ze daarna op de fiets naar Drenthe voor voedsel te ruilen.

1945-1963

De bevrijding van de oorlog betekende voor de Twentse textielindustrie een nieuwe en laatste bloeiperiode. Tussen 1949 en 1958 voerde Beltman zelfs een totaal aantal van 560 werken uit die liepen tot in de miljoenen gulden. Met nieuwe technieken, zoals het voorgespannen beton en sheddaken, zet Beltman Architecten de toon voor architectuur.

Het ging goed met Beltman en haar personeel. Iedere eerste vrijdag van de maand hield de personeelsvereniging personeelsavond op de zolder van het ‘Belthoes’ en organiseerde het jaarlijkse puzzel-fietstochten. Er heerste trots om onderdeel te zijn van bureau Beltman, om het tot een (gezamenlijk) succes te maken.

Foto over Beltman
Gerrit Beltman jr in het midden

1963

Vader Gerrit, de pionier-innovator, die ooit als timmerman letterlijk alles zelf aanpakte. Zoon Arend, de vakman-technicus, die met zijn aandacht voor de beton-skeletbouw de architectuur verbeterde en kwaliteit vooropstelde. Gerrit jr., de koopman-organisator, die het bedrijf tot een solide bureau maakte. Op 5 oktober 1967 kwam er een einde aan 3 generaties architect-ondernemer Beltman met het overlijden van Gerrit Beltman jr.

Vanaf 1963 tot aan de dag van vandaag werkte het bureau onder verscheidene namen.

1971

100 jaar bouwkundig ingenieursbureau Beltman NV

Het voortbestaan in het leven kenmerkt zich door een steeds weer optredende vernieuwing. De mens leeft voort in zijn kinderen, aan wie hij het waardevolle uit zijn levenservaring kan overdragen, waardoor dit niet verloren gaat, maar door hun jonge kracht juist tot grotere ontplooiing aanleiding kan geven.
Het is door deze overweging, dat wij de herinnering aan de oprichters durven koppelen aan het inbrengen van de de door hen verzamelde ervaring in een vergroot en verjongd geheel. Want wij weten hiermede de voorwaarden te scheppen om de door hen en hun opvolgers verworven waarden beter te benutten en daarmede beter tot hun recht te doen komen.
In feite is dit daarom een onderstreping van de grote waardering, die wij hebben voor de aan ons uit het verleden overgedragen ervaring en wijsheid en daarmede voor hen, die ze verwierven en aan ons doorgaven, zodat ze voor ons een onmisbare basis voor ons huidige en toekomstige werk kunnen vormen en daarmede levende realiteit.

De uitgave 100 jaar Bouwkundig Ingenieursbureau Beltman NV wil daarom ook niet alleen iets tonen van het verleden en hen die toen bouwden, doch evenzeer van het heden en hen die verder zullen bouwen.

Hengelosestraat 549 Enschede handtekening Gerrit Beltman

1994-2004

In 1989 gaat Van Tussenbroek met pensioen. De laatste van de eerste niet Beltman-generatie. De komst van Jeroen Haverkate in 1990 en Barend Scherpbier in 1991 betekent een nieuwe impuls voor de architectuur van het bureau. Het kantoor in Enschede voor Zorgverzekeringsmaatschappij Oost Nederland, nu Menzis, is daar een goed voorbeeld van. De gebogen vorm is passend op de locatie en symboliseert beschermende moederarmen.

In 1996 verhuist het bureau naar een nieuw onderkomen aan de Hengelosestraat. Het nieuwe pand met opvallende rode gevel en blauwe deur is een icoon aan de straat. Op de gevel staat in gele neonletters de handtekening van Gerrit Beltman.

2019

nieuwe kansen voor een nieuwe generatie

De geschiedenis van Beltman Architecten is er een voor in de boeken. De familie Beltman drukte met gedrevenheid en passie hun stempel op de architectuur voor meer dan 100 jaar. Op 1 januari 2019 nemen Koert Helmes en Esther Mastenbroek het stokje over om weer een frisse wind door het bureau te blazen.

De overname viel tegelijk met de verhuizing naar Spinnerij Oosterveld. Een plek waar veel bedrijven in de creatieve sector hun plek hebben gevonden. Met een team van 17 enthousiaste mensen werken zij de komende jaren weer aan een bijzonder stukje geschiedenis van Beltman.

Foto over Beltman
Onze ontwerpen maken wij vanuit respect. Respect voor de geschiedenis, het heden én de toekomst.