Polaroid-terrein


Locatie: Enschede
Opdrachtgever: Woongroep Twente R.K. Woningstichting Ons Huis
Architecten: Barend Scherpbier
Categorie: Herstructurering

Voor de locatie van de oude Polaroid-fabriek langs de spoorlijn Enschede-Gronau is een verkavelingsstudie gedaan naar de mogelijkheden die dit terrein zou kunnen bieden.

Het ontwerp bestaat uit een aantal deelgebieden.
Het eerste gebied is gelegen aan de spoorlijn en bestaat uit drie urban villa’s met appartementen en een woontoren aan de westzijde van het plangebied. Onder deze gebouwen is een half verdiepte parkeergarage gelegen, waarvan het dak onderdeel uitmaakt van een groene zone langs het spoor. De woontoren sluit aan op de gewenste ontwikkeling van het centrum van Enschede.

Aan de zuidzijde van het plangebied bevinden zich twee grote woonblokken met op de begane grond commerciële ruimtes en winkels en op de verdiepingen appartementen en maisonettes. Op het dak van de commerciële ruimtes en winkels ligt de gemeenschappelijke daktuin. Deze daktuin bevordert het onderlinge contact van de bewoners en biedt bovendien een veilige speelomgeving voor kinderen.

In het centrale gedeelte van het plangebied wordt aansluiting gezocht met het reeds bestaande groengebied rondom de watertoren aan de Lipperkerkstraat. Deze groenzone, ook wel ’De groene long’ genoemd, wordt gecontinueerd en vormt de aansluiting met de groenzone langs de spoorlijn. Aan de westzijde is een appartementencomplex gesitueerd met een verticale gevelopbouw. Aan de oostzijde van deze groene zone liggen een aantal eengezinswoningen. Deze woningen sluiten aan op de typologie van de naastgelegen wijk.

Het oude Polaroid-terrein herbergt een enorme potentie en kan herontwikkeld worden tot een sterke woon-werklocatie in de nabijheid van de binnenstad van Enschede

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect