laatste fase de Klaarbeek


Locatie: Epe
Opdrachtgever: Nijhuis Bouw B.V., Apeldoorn
Aannemer: Nijhuis Bouw B.V.
Architecten: Esther Mastenbroek
Categorie: Wonen laagbouw

De door Beltman Architecten ontworpen woningen voor de laatste fase van de Klaarbeek in Epe nemen een bijzondere plek in in de wijk. Ze vormen het hart van de wijk. De woningen liggen aan de zuid- en westzijde langs de parkzone en de groene laan met dubbele bomenrij. De woningen aan de noord- en oostzijde liggen aan de beekzone, met in de verte zicht op de ijsbaan. De twee vrijstaande woningen aan de oostzijde van het plan vormen de entree van de Klaarbeek. Het statige karakter van deze entreewoningen markeren de ingang van de Klaarbeek.

Het plan bestaat uit 18 vrijstaande woningen en 20 2-onder-1-kap woningen. De 38 woningen binnen dit deel van de Klaarbeek vormen een eenheid, waarbinnen een rijke verscheidenheid is. De woningen zijn familie van elkaar, maar door de mix van woningtypen, architectuurstijlen en kleurschakeringen is elke woning net weer even anders.

Woningtypen
Langs de groene laan, de hoofdontsluiting van de wijk, en de parkzone vormen de 2-onder-1 kap woningen een stevige begeleiding. Langs de beekzone vormen de vrijstaande woningen een lossere begeleiding. Voor beide typen zijn zowel woningen ontworpen voor senioren als voor gezinnen. De woningtypen voor beide doelgroepen zijn door het hele plan heen willekeurig gemixt.

Architectuur
De woningen zijn in twee architectuurstijlen ontworpen: romantisch en eigentijds. De romantische architectuur kenmerkt zich door horizontale belijning en witte kozijnen met roedeverdelingen. De witte dakranden met grote overstekken geven de woningen karakter. De eigentijdse stijl wordt gekenmerkt door een grafische mix van verticale grijze kozijnen en vierkante witte kaders. Het dak heeft een royaal overstek met grijze goten in lijn met het dakvlak.
Beide typen zijn willekeurig gemixt door het plan. Alle woningen hebben de kap of een topgevel haaks op de straat. De mix van de twee architectuurstijlen en de gekozen kaprichting versterkt het individuele, eigen karakter van elke woning.

Kleurgebruik
Kenmerkend voor de Klaarbeek zijn het heldere kleurgebruik en de frisse witte kaders. De reeds gerealiseerde woningen aan de zuidzijde van de groene laan zijn in warme rood-bruine tinten uitgevoerd. De woningen aan de noordzijde van de groene laan zijn in warme geel tinten gerealiseerd. De toepassing van witte kaders om de kozijnen, geven de gevels frisse accenten.
De 38 woningen in deze laatste fase krijgen hun eigen kleur. Chic grijs in drie tinten: ingetogen, fris en markant. De toepassing van één type dakpan, een vlakke pan in een warme grijze tint, voor alle woningen zorgt voor eenheid en rust. Ook in dit deel van de wijk geven de kenmerkende witte kaders frisse accenten aan de gevels.

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect