terug

1 maart 2022

renovatie 176 appartementen Maanstraat

Forse renovatie flats begint

De grootschalige renovatie van 176 appartementen van De Woonplaats aan
de Maanstraat, G.J. van Heekstraat en Steenbokstraat begint binnenkort.

Daarmee hebben eerder alle bewoners ingestemd. Die unanieme opstelling is opmerkelijk omdat de aanpak van de woningen zo ingrijpend is dat de huurders in ieder geval tijdelijk moeten verhuizen. De eerste bewoners hebben al een vervangende woning betrokken.
De zes appartementencomplexen staan gelijk aan de zes fases van uitvoering. Per fase verhuizen de bewoners. Iedere bewoner heeft de mogelijkheid gekregen terug te keren naar het eigen appartement, door te schuiven naar een al gerenoveerde woning of definitief te verhuizen naar een plek elders.
De meeste bewoners kiezen voor een andere woning, aldus een woordvoerster van De Woonplaats. „Van de veertig appartementen in het blok aan de Maanstraat waarmee wordt begonnen, keren vijf huishoudens terug. Zij verhuizen de komende weken naar een wisselwoning. Met het aanbieden van vervangende ruimte is overigens voor iedereen zover als mogelijk is rekening gehouden met de persoonlijke wensen.”

de complexen zijn van cultuurhistorische waarde

— woordvoerster Woonplaats

Twee jaar
De werkzaamheden in en aan de woonblokken worden uitgevoerd door Plegt-Vos en nemen ongeveer twee jaar in beslag. In het verleden waren er plannen voor sloop en vervangende nieuwbouw. Het plan werd losgelaten nadat De Woonplaats met andere corporaties en gemeente nauw ging samenwerken aan verbeterplannen in Twekkelerveld. „Dat resulteerde onder andere in een bredere stedenbouwkundige visie, die liet zien dat de complexen aan de Maanstraat, G.J. van Heekstraat en Steenbokstraat van cultuurhistorische waarde zijn.”
In de woningen worden asbest en gasaansluiting verwijderd en de elektra-installatie vervangen. Er komen maatregelen tegen geluid, isolatie en een ventilatievoorziening. Daarnaast worden in de meeste woningen badkamers, keukens en toiletten vervangen. „Het moet resulteren in een duurzaam en toekomstbestendige woning”, aldus de woordvoerster.

bron: de Twentsche Courant Tubantia, dinsdag 1 maart 2022