meidoornstraat

Aveleijn staat klaar om mensen met een verstandelijke beperking en/of lage sociale redzaamheid de volle betekenis van het leven te laten ervaren. In dit kader biedt Aveleijn vele, uiteenlopende vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding aan.

Eind 2019 is door Aveleijn een kavel aangekocht aan de Meidoornstraat in Goor, in eerste instantie voor de vervanging van woonvoorziening ’t Reef. In de loop van 2020 hebben zich nieuwe inzichten voorgedaan, met als gevolg dat zich een programma wijziging heeft voorgedaan. Naast een woonprogramma is er ook een programma voor dagbesteding gepland.

ontmoet ontwikkel ondersteun
entree dagbesteding Aveleijn Goor Meidoornstraat

De dagbesteding en het wonen hebben we met de kop oftewel de korte gevels naar de Meidoornstraat gesitueerd. Dit in tegenstelling tot eerdere stedenbouwkundige modellen waarbij meer in een grote L-vorm of haak werd gedacht. Dit voorkomt dat er één grote lange gesloten wand staat aan de Meidoornstraat. De breedte van de koppen is veel meer in verhouding met de lengte van de bestaande, korte rijtjes aan de Meidoornstraat. Aan deze kopgevels liggen ook gebruiksfuncties waardoor je de mogelijkheid hebt om deze gevel levendig te laten ogen. Niet alleen de maat van het bebouwde deel maar juist ook de ruimte tussen de dagbesteding en het woon-zorggedeelte is vergelijkbaar met de ruimtes tussen de bestaande blokken in de Meidoornstraat. Deze aansluiting bij de bestaande context hebben we verder versterkt door de koppen in dezelfde rooilijn te zetten. Het bestaande stedenbouwkundige profiel van de Meidoornstraat, inclusief parkeeroplossing, wordt in ons ontwerp volledig doorgezet.

De bebouwing in de omgeving bestaat vooral uit grondgebonden woningen met een lage goot. Het programma voor de dagbesteding bestaat al uit een laag. Door de dagbesteding juist op de hoek met de Wilgenstraat te situeren kijken de bewoners vanuit de bestaande woningen er sneller overheen en vooral langs richting het park. Het wonen is in twee lagen en ligt wat verder van de bestaande bebouwing af langs het fietspad. Hierdoor liggen ook de meeste balkons niet direct aan de straat. Dit is ruimtelijk en vanuit het gebruik beter. Boven deze balkons zit uitkragend metselwerk. Deze doet dienst als een passieve, bouwkundige zonneluifel. En vormt tevens een soort van zelfstandige laag of gelaagdheid die daarmee verwijst naar de lage gootlijn van de woningen in de omgeving.

De dagbesteding en het wonen hebben we met de kop oftewel de korte gevels naar de Meidoornstraat gesitueerd. Dit in tegenstelling tot eerdere stedenbouwkundige modellen waarbij meer in een grote L-vorm of haak werd gedacht. Dit voorkomt dat er één grote lange gesloten wand staat aan de Meidoornstraat. De breedte van de koppen is veel meer in verhouding met de lengte van de bestaande, korte rijtjes aan de Meidoornstraat. Aan deze kopgevels liggen ook gebruiksfuncties waardoor je de mogelijkheid hebt om deze gevel levendig te laten ogen. Niet alleen de maat van het bebouwde deel maar juist ook de ruimte tussen de dagbesteding en het woon-zorggedeelte is vergelijkbaar met de ruimtes tussen de bestaande blokken in de Meidoornstraat. Deze aansluiting bij de bestaande context hebben we verder versterkt door de koppen in dezelfde rooilijn te zetten. Het bestaande stedenbouwkundige profiel van de Meidoornstraat, inclusief parkeeroplossing, wordt in ons ontwerp volledig doorgezet.

Net als de gebouwen in de buurt kent dit gebouw een metselwerk uitstraling. En net als de andere panden in de straat is dat metselwerk in aardetinten (rood- bruin). Vanuit Aveleijn was het wel gewenst dat beide functies, wonen en dagbesteding, hun eigen identiteit hebben en behouden. Dit hebben we bereikt door beide delen net in een andere tint uit te voeren. Dit zorgt tegelijkertijd voor eenheid maar voorkomt dat het beeld ontstaat van één grote instelling. Een derde materiaal, hout, verbindt beide delen weer en zorgt voor eenheid. Het is ditzelfde materiaal dat zorgt voor de overgang tussen baksteen en de buurt aan de ene kant en het park aan de andere.

Aan de Wilgenstraat hebben we gekozen voor dezelfde parkeeroplossing - langs parkeren - die reeds bestaat in de Meidoornstraat. Een gedeelte van deze parkeerstrook doet dienst als haal- en brengstrook voor taxivervoer. Door dat hier te situeren en niet aan de Wilgenstraat voorkom je dat busjes de gehele lus door de Wilgenstraat moeten rijden. Aan de Wilgenstraat bevinden zich tegenover de bestaande parkeerkoffer nieuwe parkeerkoffers met haaks parkeren.

centrale verbinding

  informatie

  locatie: Goor
  opdrachtgever: Aveleijn, Borne

  architect

  Koert Helmes Koert Helmes

  Esther Mastenbroek Esther Mastenbroek

  Manuela Pluim-Lung Manuela Pluim-Lung

  BMa team

  Pascal Scholte Pascal Scholte

  Jeroen van der Aa Jeroen van der Aa

  Hans van Leeuwen Hans van Leeuwen

  Aveleijn staat klaar om mensen met een verstandelijke beperking en/of lage sociale redzaamheid de volle betekenis van het leven te laten ervaren. In dit kader biedt Aveleijn vele, uiteenlopende vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding aan.

  Eind 2019 is door Aveleijn een kavel aangekocht aan de Meidoornstraat in Goor, in eerste aanleg voor de vervanging van woonvoorziening ’t Reef. In de loop van 2020 hebben zich nieuwe inzichten voorgedaan, met als gevolg dat zich een programmawijziging heeft voorgedaan. Naast een woonprogramma is er ook een programma voor dagbesteding gepland.

  ritmiek koppen
  De dagbesteding en het wonen hebben we met de kop oftewel de korte gevels naar de Meidoornstraat gesitueerd. Dit in tegenstelling tot eerdere stedenbouwkundige modellen waarbij meer in een grote L-vorm of haak werd gedacht. Dit voorkomt dat er één grote lange gesloten wand staat aan de Meidoornstraat. De breedte van de koppen is veel meer in verhouding met de lengte van de bestaande, korte rijtjes aan de Meidoornstraat. Aan deze kopgevels liggen ook gebruiksfuncties waardoor je de mogelijkheid hebt om deze gevel levendig te laten ogen. Niet alleen de maat van het bebouwde deel maar juist ook de ruimte tussen de dagbesteding en het woon-zorggedeelte is vergelijkbaar met de ruimtes tussen de bestaande blokken in de Meidoornstraat. Deze aansluiting bij de bestaande context hebben we verder versterkt door de koppen in dezelfde rooilijn te zetten. Het bestaande stedenbouwkundige profiel van de Meidoornstraat, inclusief parkeeroplossing, wordt in ons ontwerp volledig doorgezet.

  centrale verbinding
  In het midden hebben we de twee gebouwen met elkaar verbonden. Er ontstaat eigenlijk een soort H. Dit zorgt voor een functionele aansluiting tussen de beide gebouwen en een stukje flexibiliteit in gebruik; na sluitingstijd van de dagbesteding kan het wonen gebruik maken van de voorzieningen van de dagbesteding. Tevens ontstaan hierdoor eigenlijk twee buitenruimtes met elk een ander karakter. Eentje op zuid aan de straatzijde als voorplein en één aan het park. Ook vanuit de doelgroep(en) gezien is het fijn dat je tegelijkertijd buiten kunt zitten zonder dat je elkaar ziet of hinder van elkaar ondervindt. In de buitenruimte die aan het park grenst, bevindt zich ook een buitenberging die we volledig willen opnemen in de tuin.

  materialisering
  Net als de gebouwen in de buurt kent dit gebouw een metselwerk uitstraling. En net als de andere panden in de straat is dat metselwerk in aardetinten (rood- bruin). Vanuit Aveleijn was het wel gewenst dat beide functies, wonen en dagbesteding, hun eigen identiteit hebben en behouden. Dit hebben we bereikt door beide delen net in een andere tint uit te voeren. Dit zorgt tegelijkertijd voor eenheid maar voorkomt dat het beeld ontstaat van één grote instelling. Een derde materiaal, hout, verbindt beide delen weer en zorgt voor eenheid. Het is ditzelfde materiaal dat zorgt voor de overgang tussen baksteen en de buurt aan de ene kant en het park aan de andere.

  De bebouwing in de omgeving bestaat vooral uit grondgebonden woningen met een lage goot. Het programma voor de dagbesteding bestaat al uit een laag. Door de dagbesteding juist op de hoek met de Wilgenstraat te situeren kijken de bewoners vanuit de bestaande woningen er sneller overheen en vooral langs richting het park. Het wonen is in twee lagen en ligt wat verder van de bestaande bebouwing af langs het fietspad. Hierdoor liggen ook de meeste balkons niet direct aan de straat. Dit is ruimtelijk en vanuit het gebruik beter. Boven deze balkons zit uitkragend metselwerk. Deze doet dienst als een passieve, bouwkundige zonneluifel. En vormt tevens een soort van zelfstandige laag of gelaagdheid die daarmee verwijst naar de lage gootlijn van de woningen in de omgeving.

  parkeren
  Aan de Wilgenstraat hebben we gekozen voor dezelfde parkeeroplossing - langs parkeren - die reeds bestaat in de Meidoornstraat. Een gedeelte van deze parkeerstrook doet dienst als haal- en brengstrook voor taxivervoer. Door dat hier te situeren en niet aan de Wilgenstraat voorkom je dat busjes de gehele lus door de Wilgenstraat moeten rijden. Aan de Wilgenstraat bevinden zich tegenover de bestaande parkeerkoffer nieuwe parkeerkoffers met haaks parkeren.

  volgende project
  bussenkamp volgende