suikerbrink
Foto over Beltman

De Suikerbrink is vernoemd naar de voormalige boerderij 'de Sukerbrink'. Tijdens de woningnood van de jaren 50 is deze boerderij afgebroken om plaats te maken voor drie nog bestaande galerijflats.

dorps karakter
Foto over Beltman
Foto over Beltman

Het plangebied ligt tussen de drie galerijflats aan de Suikerbrink en de vrijstaande woningen aan de Krugerstraat en de Apeldoornseweg in Vaassen. De huidige seniorenwoningen maken plaats voor een nieuw woongebouw met 23 appartementen.

stedenbouwkundige opzet

Het ontwerp van het plan heeft aansluiting gezocht bij de bestaande omgeving; enerzijds de dorpse sfeer van de laagbouw en anderzijds de stempelstructuur van de galerijflats. De nieuwe invulling vormt de overgang tussen beide sferen. Van de flats met vier bouwlagen aan de noordzijde naar de lage vrijstaande woningen aan de zuidzijde van het plangebied. Ook voorziet het ontwerp in de aansluiting met de stedenbouwkundige structuur van de woningen aan de Jan Hamerstraat en de noordelijke flats evenwijdig aan de Meester Tiemanstraat.

Het gebouw bestaat uit twee vleugels; een hoofdgebouw aan de straatzijde met haaks daarop een dwarsvleugel. De 3-laagse hoofdbouw aan de Meester Tiemanstraat volgt de belijning van de galerijflats. De 2-laagse dwarsvleugel aan de Suikerbrink die van de rijwoningen aan de Jan Hamerstraat. Hiermee wordt het hoogteprofiel van de 4-laagse flats aan de noordzijde letterlijk afgebouwd richting de woningen aan de zuidzijde van het plangebied.
Door de vorm van de nieuwbouw komt er ruimte vrij voor twee royale groenstroken aan de noord- en zuidzijde van het gebouw; waar de bestaande waardevolle bomen hun plek behouden en waar plaats is voor nieuw te planten bomen. Parkeeroplossingen liggen langs de randen van het plan aan de straat en in een parkeerhaven aan de achterzijde van het complex. De bergingen zijn opgenomen in het bouwblok.

architectuur

Het gebouw voorziet in 23 appartementen van ca. 70m²; waarbij het 3-laagse volume 18 appartementen omvat met een beukmaat van 6,9 meter en het 2-laagse volume 5 appartementen heeft met een beukmaat van 8,1 meter. De hoofdentree is centraal gelegen aan de Meester Tiemanstraat en sluit aan op de dwarsvleugel. Achter het hoofdtrappenhuis in de dwarsvleugel is de locatie van de bergingen.

Zowel de stedenbouwkundige opzet als de architectonische uitstraling van het ontwerp sluiten aan bij de gebouwde omgeving. Door beide vleugels te voorzien van kappen haaks op de straat ontstaat een prettige schaalverkleining die past bij het dorpse karakter van de buurt. De kaprichting zorgt ook voor een mooi ritme in het gevelbeeld. Op die manier draagt de kap bij aan de geleidelijke overgang tussen de flats en de vrijstaande woningen.

Een lichtere, veelal gele tinten metselwerk en een architectuur van baksteen met witte kozijnen en accenten kenmerken veel gebouwen in de omgeving, alsook de flats. In aansluiting daarop is gekozen voor een warme geel-bruine baksteen met warm grijze kozijnen en puien. De witte accenten, kaders en gevelbekleding geven de gevels een frisse uitstraling. Eigentijdse architectuur met subtiele details die aansluiten bij het karakter van de wijk kenmerken het appartementengebouw. Metselwerkaccenten, dakranddetails met staand metselwerk, uitgemetselde lagen en fraaie balkonhekken geven het complex een vriendelijke uitstraling. Op de hoek van de Meester Tiemanstraat en Suikerbrink is het gebouw voorzien van een hoogte accent met open gewerkte hoekbalkons, reagerend op de hogere flats aan de noordzijde.

Het ontwerp voegt een harmonisch ensemble toe aan de omgeving, waarbij veel ruimte is voor groen en waardevolle bomen behouden blijven.

een vriendelijke uitstraling

  informatie

  locatie: Vaassen
  opdrachtgever: Woonstichting Triada, Heerde
  aannemer: Knol Bouwgroep, Hasselt

  architect

  Esther Mastenbroek Esther Mastenbroek

  Gert-Jan ten Hove Gert-Jan ten Hove

  De Suikerbrink is vernoemd naar de voormalige boerderij 'de Sukerbrink'. Tijdens de woningnood van de jaren 50 is deze boerderij afgebroken om plaats te maken voor 3 nog bestaande galerijflats.

  Het plangebied ligt tussen de drie galerijflats aan de Suikerbrink en de vrijstaande woningen aan de Krugerstraat en de Apeldoornseweg in Vaassen. De huidige grondgebonden seniorenwoningen maken plaats voor een nieuw woongebouw met 23 appartementen.

  Stedenbouwkundig

  Het ontwerp van het plan heeft aansluiting gezocht bij de bestaande omgeving; enerzijds de dorpse sfeer van de laagbouw en anderzijds de stempelstructuur van de galerijflats. De nieuwe invulling vormt de overgang tussen beide sferen. Van de flats met vier bouwlagen aan de noordzijde naar de lage vrijstaande woningen aan de zuidzijde van het plangebied. Ook voorziet het ontwerp in de aansluiting met de stedenbouwkundige structuur van de woningen aan de Jan Hamerstraat en de noordelijke flats evenwijdig aan de Meester Tiemanstraat.

  Het gebouw bestaat uit twee vleugels; een hoofdgebouw aan de straatzijde met haaks daarop een dwarsvleugel. De 3-laagse hoofdbouw aan de Meester Tiemanstraat volgt de belijning van de galerijflats. De 2-laagse dwarsvleugel aan de Suikerbrink die van de rijwoningen aan de Jan Hamerstraat. Hiermee wordt het hoogteprofiel van de 4-laagse flats aan de noordzijde letterlijk afgebouwd richting de woningen aan de zuidzijde van het plangebied.
  Door de vorm van de nieuwbouw komt er ruimte vrij voor twee royale groenstroken aan de noord- en zuidzijde van het gebouw; waar de bestaande waardevolle bomen hun plek behouden en waar plaats is voor nieuw te planten bomen. Parkeeroplossingen liggen langs de randen van het plan aan de straat en in een parkeerhaven aan de achterzijde van het complex. De bergingen zijn opgenomen in het bouwblok.

  Architectuur

  Het gebouw voorziet in 23 appartementen van ca. 70m²; waarbij het 3-laagse volume 18 appartementen omvat met een beukmaat van 6,9 meter en het 2-laagse volume 5 appartementen heeft met een beukmaat van 8,1 meter. De hoofdentree is centraal gelegen aan de Meester Tiemanstraat en sluit aan op de dwarsvleugel. Achter het hoofdtrappenhuis in de dwarsvleugel is de locatie van de bergingen.

  Zowel de stedenbouwkundige opzet als de architectonische uitstraling van het ontwerp sluiten aan bij de gebouwde omgeving. Door beide vleugels te voorzien van kappen haaks op de straat ontstaat een prettige schaalverkleining die past bij het dorpse karakter van de buurt. De kaprichting zorgt ook voor een mooi ritme in het gevelbeeld. Op die manier draagt de kap bij aan de geleidelijke overgang tussen de flats en de vrijstaande woningen.

  Een lichtere, veelal gele tinten metselwerk en een architectuur van baksteen met witte kozijnen en accenten kenmerken veel gebouwen in de omgeving, alsook de flats. In aansluiting daarop is gekozen voor een warme geel-bruine baksteen met warm grijze kozijnen en puien. De witte accenten, kaders en gevelbekleding geven de gevels een frisse uitstraling. Eigentijdse architectuur met subtiele details die aansluiten bij het karakter van de wijk kenmerken het appartementengebouw. Metselwerkaccenten, dakranddetails met staand metselwerk, uitgemetselde lagen en fraaie balkonhekken geven het complex een vriendelijke uitstraling. Op de hoek van de Meester Tiemanstraat en Suikerbrink is het gebouw voorzien van een hoogte accent met open gewerkte hoekbalkons, reagerend op de hogere flats aan de noordzijde.

  Het ontwerp voegt een harmonisch ensemble toe aan de omgeving, waarbij veel ruimte is voor groen en waardevolle bomen behouden blijven.

  volgende project
  janninkkwartier volgende