klein driene
Foto over Beltman

In de vroeg-naoorlogse periode (1945-1960) is de stempelwijk Klein Driene in Hengelo ontwikkeld. Het oostelijke deel van de wijk, Klein Driene I – in de volksmond De Noork –, heeft een traditioneel karakter. Het westelijke deel, Klein Driene II, is wat betreft de architectuur en de stedenbouwkundige opzet modernistisch te noemen.

respect voor oorsprong
Foto over Beltman
Foto over Beltman

In 2015 is gestart met een groot onderhoudsproject in Klein Driene I. Bij het onderhoud is het oorspronkelijke kleur en materiaalgebruik zoveel mogelijk gerespecteerd. In sommige blokken portiekétagewoningen zijn woningen samengevoegd tot ruimere eenheden.

Gezien de bijzondere status van Klein Driene - wederopbouwgebied van nationaal belang - is ons ontwerp zorgvuldig afgestemd met Welstand. Het metselwerk van de buitengevels is hersteld, gereinigd en voorzien van nieuw voegwerk. Ook zijn de raamdorpelstenen onder de kozijnen en de hekwerken vernieuwd. Dit heeft het complex een geheel vernieuwde uitstraling gegeven. Alle kozijnen zijn vervangen. De balkons zijn voorzien van een nieuw stalen hekwerk. Waar nodig zijn het betonwerk en de balkonvloeren hersteld en geschilderd. De daken zijn geïsoleerd en gedekt met nieuwe pannen.
De trappenhuizen zijn voorzien van een nieuwe entree pui. En zijn de kozijnen, postkasten en intercom vervangen. En waar nodig zijn vloertegels hersteld.

traditioneel karakter

  informatie

  locatie: Hengelo
  opdrachtgever: Welbions
  aannemer: Nijhuis Bouw B.V., Rijssen

  fotograaf: Dirk Verwoerd

  BMa team

  Koert Helmes Koert Helmes

  Sander van Gijssel Sander van Gijssel

  levensduurverlenging 150 portiekétagewoningen Klein Driene Hengelo

  In de vroeg-naoorlogse periode (1945-1960) is de stempelwijk Klein Driene in Hengelo ontwikkeld. Het oostelijke deel van de wijk, Klein Driene I – in de volksmond De Noork –, heeft een traditioneel karakter. Het westelijke deel, Klein Driene II, is wat betreft de architectuur en de stedenbouwkundige opzet modernistisch te noemen.

  In 2015 is gestart met een groot onderhoudsproject in Klein Driene I. Bij het onderhoud is het oorspronkelijke kleur en materiaalgebruik zoveel mogelijk gerespecteerd.

  Gezien de bijzondere status van Klein Driene - wederopbouwgebied van nationaal belang - is ons ontwerp zorgvuldig afgestemd met Welstand. Het metselwerk van de buitengevels is hersteld, gereinigd en voorzien van nieuw voegwerk. Ook zijn de raamdorpelstenen onder de kozijnen en de hekwerken vernieuwd. Dit heeft het complex een geheel vernieuwde uitstraling gegeven. Alle kozijnen zijn vervangen. De balkons zijn voorzien van een nieuw stalen hekwerk. Waar nodig zijn het betonwerk en de balkonvloeren hersteld en geschilderd. De daken zijn geïsoleerd en gedekt met nieuwe pannen.
  De trappenhuizen zijn voorzien van een nieuwe entree pui. En zijn de kozijnen, postkasten en intercom vervangen. En waar nodig zijn vloertegels hersteld.

  Klein Driene, een wijk in Hengelo, is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitgeroepen als wederopbouwgebied van nationaal belang. Met als belangrijkste kwaliteiten van de wijk de groenstructuur, de stempelvorming en de woningdifferentiatie. Daarnaast komen hier verschillende opvallende architectuuropvattingen samen, in de vorm van platte daken, traditionele kappen en betonnen gevelornamenten. Het wonen boven winkels is een wezenlijk onderdeel van de oorspronkelijke buurt en het voormalige woon-winkelcentrum op de hoek van de Joseph Haydnlaan en de Schubertstraat staat tussen andere typische jaren 50 woonblokken.

  volgende project
  wonen in winkels volgende