onderhoud enschede
Foto over Beltman

De oorspronkelijke industriegebouwen van N.V. Ramie Union in Enschede, zijn omstreeks 1937 gebouwd en in de loop van de tijd op verschillende wijzen uitgebreid en gewijzigd. Veel historische kenmerken zijn behouden gebleven, waarmee in het ontwerp op een respectvolle wijze is omgegaan: karakteristieke metselwerkdetails, constructieonderdelen, gevelopeningen en een gedenkteken uit de tweede wereldoorlog.

historie respect karakter
Foto over Beltman
Foto over Beltman

Onze opdrachtgever Onderhoud Enschede heeft het terrein met bijbehorende gebouwen aangekocht en Beltman Architecten gevraagd een toekomstvisie uit te werken voor een toekomstbestendige huisvesting voor zowel de binnen- als buitendienst. Daarbij gaat het om de herontwikkeling van het pand aan de voorzijde tot kantoorruimte en overige gebouwen geschikt te maken voor stallingsruimte met opslag.

herbestemmen, renovatie & interieur

Duurzaamheid gaat over meer dan energiebesparing alleen. Beltman Architecten is ervan overtuigd dat behoud van industrieel erfgoed en daarmee levensduurverlenging van vastgoed een significante bijdrage levert aan een duurzame leefomgeving. Het ontwerpconcept is gestoeld op de gedachte van maximaal behoud van karakteristieke historische waarden.
De panden hebben geen monumentale status, maar worden wel als zodanig behandeld en in ere hersteld. De tand des tijds heeft de gebouwen diverse littekens nagelaten, die binnen het ontwerp leesbaar gehouden zijn. Daarbij worden gevelopeningen teruggebracht en op een verfijnde manier aangesloten op de bestaande constructie. Het kantoor krijgt nieuwe aluminium kozijnen die in combinatie met de zwart stalen kaders de industriële uitstraling versterken. Tevens zal herstel van bestaande gevels, aanhelen van littekens met stucwerk in de kleur van het metselwerk en afwerking van het onderste deel van de gevel met een grijze raaplaag het gebouw zijn oorspronkelijke alure weer teruggeven. Overige bestaande gebouwen blijven grotendeels intact, waarbij de stallingsruimte voorzien wordt van grote afsluitbare gevelopeningen voor het stallen van groot materieel.

Een bestaand industrieel pand herbestemmen tot kantoor vraagt om een integrale aanpak van alle aspecten binnen het ontwerpproces. Al in een vroeg stadium is in multidisciplinair bouwteamverband het ontwerp verder uitgewerkt tot een toekomstbestendig en duurzaam plan. Het kantoor wordt geheel gasloos uitgevoerd en voorzien van een warmtepompsysteem in combinatie met luchtbehandeling waarmee verwarmt en gekoeld kan worden. Door de begane grondvloer te voorzien van een geïsoleerde dekvloer, de gehele gevel aan de binnenzijde na te isoleren en het dak te voorzien van een nieuw isolatiepakket kon de energievraag beperkt blijven.

Het interieurontwerp kenmerkt zich door duurzame materialen met een natuurlijke uitstraling, passend bij de organisatie. De vrije hoogte van het pand bood de mogelijkheid voor een extra vloerniveau. Daarmee is het effectieve gebruiksoppervlak vergroot. Door geen systeemplafond toe te voegen behouden we het ruimtelijke gevoel. De ondersteunende functies zijn in de kern van het gebouw ondergebracht waardoor langs de gevels ruimte is voor een flexibel indeelbare kantoorzone.
De dubbele vrije hoogte van de kantine en de glazenpui op de verdieping zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen kantoren en kantine. In het dak zijn royale daklichten toegevoegd, die via de vide boven de kantine de binnenruimte voorzien van extra daglicht. Hiermee is een gezonde en prettige ruimten gerealiseerd die het gebouw weer voor vele jaren levensvatbaar maakt. Samen met de bewaarde bestaande panden is het gehele terrein op een functionele wijze heringericht, waarbij de uitstraling van het industriële erfgoed weer in ere is hersteld.

gezonde en prettige ruimten

  informatie

  locatie: Enschede
  opdrachtgever: Onderhoud Enschede B.V.
  aannemer: Hegeman VNO Bouw BV, Hengelo
  constructie: Lucassen Bouwconstructies BV, Hengelo
  installaties: Otterman Techniek, Enschede
  directievoering: NABR B.V., Enschede

  architect

  Esther Mastenbroek Esther Mastenbroek

  Gert-Jan ten Hove Gert-Jan ten Hove

  De oorspronkelijke industriegebouwen van N.V. Ramie Union in Enschede, zijn omstreeks 1937 gebouwd en in de loop van de tijd op verschillende wijzen uitgebreid en gewijzigd. Veel historische kenmerken zijn behouden gebleven, waarmee in het ontwerp op een respectvolle wijze is omgegaan: karakteristieke metselwerkdetails, constructieonderdelen, gevelopeningen en een gedenkteken uit de tweede wereldoorlog. De opdrachtgever Onderhoud Enschede heeft het terrein met bijbehorende gebouwen aangekocht en Beltman Architecten gevraagd een toekomstvisie uit te werken voor een toekomstbestendige huisvesting van zowel de binnen- als buitendienst. Daarbij gaat het om de herontwikkeling van het pand aan de voorzijde tot kantoorruimte en overige gebouwen geschikt te maken voor stallingsruimte met opslag.
  Beltman Architecten is bij het gehele proces betrokken van concept tot en met uitvoering: SO, VO, DO, BE, WE en UV-fase inclusief het interieurontwerp.

  herbestemming, renovatie & interieur
  Duurzaamheid gaat over meer dan energiebesparing alleen. Beltman Architecten is ervan overtuigd dat behoud van industrieel erfgoed en daarmee levensduurverlenging van vastgoed een significante bijdrage levert aan een duurzame leefomgeving. Het ontwerpconcept is gestoeld op de gedachte van maximaal behoud van karakteristieke historische waarden. De panden hebben geen monumentale status, maar worden wel als zodanig behandeld en in ere hersteld. De tand des tijds heeft de gebouwen diverse littekens nagelaten, die binnen het ontwerp leesbaar gehouden zijn. Daarbij worden gevelopeningen teruggebracht en op een verfijnde manier aangesloten op de bestaande constructie. Het kantoor krijgt nieuwe aluminium kozijnen die in combinatie met de zwart stalen kaders de industriële uitstraling versterken. Tevens zal herstel van bestaande gevels, aanhelen van littekens met stucwerk in de kleur van het metselwerk en afwerking van het onderste deel van de gevel met een grijze raaplaag het gebouw zijn oorspronkelijke alure weer teruggeven. Overige bestaande gebouwen blijven grotendeels intact, waarbij de stallingsruimte voorzien wordt van grote afsluitbare gevelopeningen voor het stallen van groot materieel.

  Een bestaand industrieel pand herbestemmen tot kantoor vraagt om een integrale aanpak van alle aspecten binnen het ontwerpproces. Al in een vroeg stadium is in multidisciplinair bouwteamverband het ontwerp verder uitgewerkt tot een toekomstbestendig en duurzaam plan. Het kantoor wordt geheel gasloos uitgevoerd en voorzien van een warmtepompsysteem in combinatie met luchtbehandeling waarmee verwarmt en gekoeld kan worden. Door de begane grondvloer te voorzien van een geïsoleerde dekvloer, de gehele gevel aan de binnenzijde na te isoleren en het dak te voorzien van een nieuw isolatiepakket kon de energievraag beperkt blijven.

  Het interieurontwerp kenmerkt zich door duurzame materialen met een natuurlijke uitstraling, passend bij de organisatie. De vrije hoogte van het pand bood de mogelijkheid voor een extra vloerniveau. Daarmee is het effectieve gebruiksoppervlak vergroot. Door geen systeemplafond toe te voegen behouden we het ruimtelijke gevoel. De ondersteunende functies zijn in de kern van het gebouw ondergebracht waardoor langs de gevels ruimte is voor een flexibel indeelbare kantoorzone.
  De dubbele vrije hoogte van de kantine en de glazenpui op de verdieping zorgt voor een natuurlijke verbinding tussen kantoren en kantine. In het dak zijn royale daklichten toegevoegd, die via de vide boven de kantine de binnenruimte voorzien van extra daglicht. Hiermee is een gezonde en prettige ruimten gerealiseerd die het gebouw weer voor vele jaren levensvatbaar maakt. Samen met de bewaarde bestaande panden is het gehele terrein op een functionele wijze heringericht, waarbij de uitstraling van het industriële erfgoed weer in ere is hersteld.

  opgave
  vier bestaande industriële gebouwen herbestemmen tot kantoren, kleedruimten en kantine, stallingsruimte, fietsenstalling en opslagruimte

  bestaande functie
  industrieel

  nieuwe functie
  kantoor, bijeenkomsten, industrieel en overige gebruiksfuncties

  totaal BVO
  ca. 3.700 m2

  periode
  start ontwerp: november 2020
  start uitvoering: september 2022

  volgende project
  demcon hq volgende