terug
Future Factory Enschede

28 juni 2023

future factory

De ‘Future Factory’, het pand waar het merendeel van de aan de UT gelieerde studententeams in huist, staat in de steigers. De verbouwing moet zorgen voor ‘meer interactie’ tussen de teams en het bedrijfsleven op en om Kennispark.

De teams betrokken een paar jaar geleden het pand aan Capitool 25 op het Kennispark, vlakbij tentamenruimte Therm. De UT is huurder van het pand. Waar het gebouw toen vooral aan de binnenkant ingericht werd voor de werkzaamheden van teams als RoboTeam Twente, Solar Boat Twente en Electric Superbike Twente, is nu de buitenkant aan de beurt.

‘Enerzijds gaat het om verduurzaming van het gebouw’, legt Stef Migchelbrink uit. Hij is als projectmanager vanuit de dienst Campus & Facility Management betrokken bij de verbouwing. ‘Het gebouw gaat qua duurzaamheid en energie-efficiëntie voldoen aan het BREAAM-viersterrenlabel.’

De grootste verandering zit in het exterieur, laat Migchelbrink weten. ‘Het gebouw oogde wat gedateerd, dus er komt een andere kleurstelling. En de voorgevel wordt aangepakt; die wordt transparanter en opener. Bovendien komt er een constructie waarop voertuigen van de teams uitgestald worden. Zo wordt het pand ook een soort uithangbord voor de studententeams.’

In lijn met de gebiedsstrategie van Kennispark ondergaat het terrein rondom het pand ook een metamorfose, vervolgt Migchelbrink. ‘Het hekwerk verdwijnt, waardoor het een veel opener karakter gaat krijgen. Het is de bedoeling dat er meer interacties plaatsvinden tussen de studententeams en de bedrijvigheid om hen heen.’

Voor de verbouwing is er vanuit de regio een subsidie beschikbaar gesteld à 600 duizend euro. De werkzaamheden moeten dit najaar afgerond zijn.

bron: U-Today 28 juni 2023, tekst: Rense Kuipers
https://www.utoday.nl/news/73058/pand-studententeams-op-kennispark-wordt-uithangbord