klimopstraat
Foto over Beltman

De vraag naar woningen is enorm. Om hieraan te kunnen voldoen wil Woonstichting Triada meer woningen creëren door negen woningen aan de Klimopstraat en Drossenkampplein in Epe te vervangen door nieuwbouw: een woongebouw met 24 appartementen. Zo kunnen zij 15 extra huishoudens aan een woning helpen.

jaren 50 architectuur
Foto over Beltman
Foto over Beltman

De woningen aan de Klimopstraat en het Drossenkampplein zijn gebouwd in de jaren 50. De woningen vormen gesloten bouwblokken met ruime voortuinen. En bestaan voornamelijk uit rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen van twee lagen met een kap.

stedenbouwkundige opzet

Het plangebied ligt op de overgang tussen het Drossenkamplein en de Klimopstraat. De huidige bebouwing bestaat uit een kort rijtje van drie woningen aan het Drossenkampplein en aansluitend aan de Klimopstraat een langer rijtje van zes woningen. Beide bouwblokken volgen de rooilijn van hun eigen straat/plein en ontmoeten elkaar op de overgang van plein naar straat. Hier verspringen en verdraaien de bouwblokken ten op zichte van elkaar.
De nieuwe invulling op deze plek zoekt aansluiting bij het bestaande straatbeeld. En maakt het mogelijk een meer geleidelijke overgang te maken tussen de rooilijnen van de straat en het plein.

Het ontwerp bestaat uit een appartementengebouw met 24 appartementen verdeeld over drie lagen. Het complex is opgedeeld in twee delen met in het midden het trappenhuis. Bij het trappenhuis maakt het gebouw een sprong in de voorgevel. Door een lichte verdraaiing van het gebouw vormt de nieuwe invulling een natuurlijke en geleidelijke overgang tussen de bebouwing aan de Klimopstraat en aan het Drossenkampplein.
De knip in het gebouw doorbreekt de lengte; hierdoor sluiten de vleugels in lengte aan op de bestaande rijtjes in de straat.
Ook in hoogte is aansluiting gezocht met de bestaande woningen. Deze hebben een hoogte van twee lagen met een kap. De nieuwe invulling sluit hier op aan door de bovenste laag (2de verdieping) aan de straatzijde terug te laten springen. Op deze manier sluit de hoogte van dakrand van het dakterras aan op de goothoogte van de omliggende bebouwing.

Door het gebouw op deze manier vorm te geven voegt de nieuwbouw zich in schaal, ligging en hoogte op een natuurlijke manier in de bestaande omgeving.
Groen omringt het complex, waardoor het mooi aansluit op de groene uitstraling van het Drossenkampplein. Alle bergingen en parkeerplaatsen liggen aan de achterzijde, hierdoor wordt de straat niet met meer parkeren belast en het aanzicht van de nieuwbouw blijft vrij van ‘blik’. De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in graskeien; samen met de nieuwe beplanting en bomen vormt het een prettig groen parkeerplein.

architectuur

Het gebouw bestaat uit 24 appartementen met een beukmaat van 6,90 meter. De 16 appartementen op de begane grond en de 1ste verdieping zijn 3-kamerappartementen en ruim 72 m2 groot. De 8 appartementen op de terugliggende 2de verdieping zijn 2-kamerappartementen van ruim 62 m2. De hoofdentree ligt in het midden en toegang is mogelijk van zowel de straat- als de achterzijde.
Niet alleen in stedenbouwkundige opzet, maar ook in architectuur is aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing. De licht gele tint metselwerk en de witte kozijnen is kenmerkend voor de bestaande bebouwing. Kenmerken voor de jaren 50 architectuur zijn ook in deze woningen duidelijk terug te vinden, waarbij de nadruk niet ligt op de individuele woning, maar het bouwblok als geheel is ontworpen. De kenmerkende heldere en eenvoudige vormentaal en subtiele accenten in metselwerk en bloemkozijnen zijn ook in deze woningen terug te vinden.

In de nieuwbouw is het beeldbepalende elementen van de naastliggende woningen in de gevel teruggebracht: het woonkamerraam met bovenliggend frans balkon. De straat kent nog geen appartementen en balkons; het zijn dan ook elementen die je niet in het straatbeeld voorkomen. Door het balkon van de appartementen in het metselwerk mee te nemen gaan zij op in de gevel en vragen zij niet de aandacht.
De terugliggende gevel van de 2de verdieping onderscheidt zich door een ander metselwerkpatroon en voegkleur. De verticale belijning refereert aan het ritme van een pannendak. Hierdoor sluit het gevelbeeld mooi aan bij de aangrenzende woningen met een kap. De verticale belijning wordt doorgezet in de terugliggende entree. Het accentueert de entree en de verspringing in het gebouw. Op deze manier versterkt het de opdeling van het gebouw in twee vleugels.

Door een zorgvuldige inpassing in schaal, ligging, vorm en architectuur zal het gebouw zich op een natuurlijke manier voegen in de bestaande omgeving.

heldere eenvoudige vormentaal

  informatie

  locatie: Epe
  opdrachtgever: Woonstichting Triada, Heerde

  architect

  Esther Mastenbroek Esther Mastenbroek

  BMa team

  Jeroen van der Aa Jeroen van der Aa

  De vraag naar woningen is enorm. Om hieraan te kunnen voldoen wil Woonstichting Triada meer woningen creëren door negen woningen aan de Klimopstraat en Drossenkampplein te vervangen door nieuwbouw: een woongebouw met 24 appartementen. Zo kunnen zij 15 huishoudens aan een extra woningen helpen.

  Stedenbouwkundige opzet

  De woningen aan de Klimopstraat en het Drossenkampplein zijn gebouwd in de jaren 50. De woningen vormen gesloten bouwblokken met ruime voortuinen. En bestaan voornamelijk uit rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen van twee lagen met een kap.

  Het plangebied ligt op de overgang tussen het Drossenkamplein en de Klimopstraat. De huidige bebouwing bestaat uit een kort rijtje van drie woningen aan het Drossenkampplein en aansluitend aan de Klimopstraat een langer rijtje van zes woningen. Beide bouwblokken volgen de rooilijn van hun eigen straat/plein en ontmoeten elkaar op de overgang van plein naar straat. Hier verspringen en verdraaien de bouwblokken ten op zichte van elkaar.
  De nieuwe invulling op deze plek zoekt aansluiting bij het bestaande straatbeeld. En maakt het mogelijk een meer geleidelijke overgang te maken tussen de rooilijnen van de straat en het plein.

  Het ontwerp bestaat uit een appartementengebouw met 24 appartementen verdeeld over drie lagen. Het complex is opgedeeld in twee delen met in het midden het trappenhuis. Bij het trappenhuis maakt het gebouw een sprong in de voorgevel. Door een lichte verdraaiing van het gebouw vormt de nieuwe invulling een natuurlijke en geleidelijke overgang tussen de bebouwing aan de Klimopstraat en aan het Drossenkampplein.
  De knip in het gebouw doorbreekt de lengte; hierdoor sluiten de vleugels in lengte aan op de bestaande rijtjes in de straat.
  Ook in hoogte is aansluiting gezocht met de bestaande woningen. Deze hebben een hoogte van twee lagen met een kap. De nieuwe invulling sluit hier op aan door de bovenste laag (2de verdieping) aan de straatzijde terug te laten springen. Op deze manier sluit de hoogte van dakrand van het dakterras aan op de goothoogte van de omliggende bebouwing.

  Door het gebouw op deze manier vorm te geven voegt de nieuwbouw zich in schaal, ligging en hoogte op een natuurlijke manier in de bestaande omgeving.
  Groen omringt het complex, waardoor het mooi aansluit op de groene uitstraling van het Drossenkampplein. Alle bergingen en parkeerplaatsen liggen aan de achterzijde, hierdoor wordt de straat niet met meer parkeren belast en het aanzicht van de nieuwbouw blijft vrij van ‘blik’. De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in graskeien; samen met de nieuwe beplanting en bomen vormt het een prettig groen parkeerplein.

  Architectuur

  Het gebouw bestaat uit 24 appartementen met een beukmaat van 6,90 meter. De 16 appartementen op de begane grond en de 1ste verdieping zijn 3-kamerappartementen en ruim 72 m2 groot. De 8 appartementen op de terugliggende 2de verdieping zijn 2-kamerappartementen van ruim 62 m2. De hoofdentree ligt in het midden en toegang is mogelijk van zowel de straat als de achterzijde.
  Niet alleen in stedenbouwkundige opzet, maar ook in architectuur is aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing. De licht gele tint metselwerk en de witte kozijnen is kenmerkend voor de bestaande bebouwing. Kenmerken voor de jaren 50 architectuur zijn ook in deze woningen duidelijk terug te vinden, waarbij de nadruk niet ligt op de individuele woning, maar het bouwblok als geheel is ontworpen. De kenmerkende heldere en eenvoudige vormentaal en subtiele accenten in metselwerk en bloemkozijnen zijn ook in deze woningen terug te vinden.

  In de nieuwbouw is het beeldbepalende elementen van de naastliggende woningen in de gevel teruggebracht: het woonkamerraam met bovenliggend frans balkon. De straat kent nog geen appartementen en balkons; het zijn dan ook elementen die je niet in het straatbeeld voorkomen. Door het balkon van de appartementen in het metselwerk mee te nemen gaan zij op in de gevel en vragen zij niet de aandacht.
  De terugliggende gevel van de 2de verdieping onderscheidt zich door een ander metselwerkpatroon en voegkleur. De verticale belijning refereert aan het ritme van een pannendak. Hierdoor sluit het gevelbeeld mooi aan bij de aangrenzende woningen met een kap. De verticale belijning wordt doorgezet in de terugliggende entree. Het accentueert de entree en de verspringing in het gebouw. Op deze manier versterkt het de opdeling van het gebouw in twee vleugels.

  Door een zorgvuldige inpassing in schaal, ligging, vorm en architectuur zal het gebouw zich op een natuurlijke manier voegen in de bestaande omgeving.

  volgende project
  suikerbrink volgende