Van Burenlaan


Locatie: Oldenzaal
Opdrachtgever: WBO Wonen, Oldenzaal
Architecten: Jeroen Haverkate
Categorie: Herstructurering

Uit analyse van de locatie blijkt dat het contact van de bewoners met het maaiveld gering is (bergingen op de begane grond en wonen op de verdiepingen).

Het realiseren van een plint waarin functies zijn ondergebracht, vergroot de levendigheid van de directe omgeving en stimuleert het leggen van sociale contacten. Te denken valt aan een supermarkt, winkeltjes, kinderopvang, aan zorg gelieerde functies, een ontmoetingsruimte etc.

Dit initiatief kan een impuls voor de wijk betekenen en de betrokkenheid van de bewoners bij de wijk vergroten.

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect