Teylingen College KTS


Locatie: Voorhout
Opdrachtgever: De Groot Vroomshoop Bouwsystemen BV
Aannemer: De Groot Vroomshoop Bouwsystemen BV
Architecten: Koert Helmes
Categorie: Onderwijs en kinderdagverblijven, Selecties

Voor het Teylingen College KTS in Voorhout is een ontwerp gemaakt voor een nieuwbouwvleugel met een oppervlakte van 1.600 m². Deze vleugel is op 29 september 2016 in gebruik genomen.

Dit gebouw is het resultaat van een selectie. Bijzonder is de manier waarop het gebouw past in en reageert op zijn omgeving. Alle overige gebouwen binnen het cluster zijn te typeren als gebouwen van overwegend 2 lagen met dichte kopgevels en transparante langsgevels.

Vanwege de positie van het gebouw aan het plein hebben wij één dichte kopgevel als het ware ‘opengeklapt’ waardoor het gebouw zich opent richting het plein. Door in de luifel nog een opening te maken, de ‘occulus’, worden de mensen hier naar toegetrokken. De langsgevels zijn, geheel in lijn met de overige bebouwing, overwegend transparant. De kop- en tevens achtergevel is nagenoeg gesloten. De banden zijn gematerialiseerd in een corten(-achtige) beplating waardoor een link wordt gelegd met de bomen in de omgeving.
Wij hebben, in nauwe samenwerking met de aannemer, dit plan vanaf het programma ontwikkeld en gepresenteerd in de selectiefase aan de opdrachtgever. Na het winnen van de selectie hebben wij een blijvende esthetische bewaking vervuld tot aan de bouwaanvraag.

De KTS is al enkele jaren bezig met een pilot voor kinderen die normaal gesproken in het speciaal voortgezet onderwijs zouden zijn geplaatst. Bij de KTS worden deze kinderen, die in staat worden geacht om een regulier VMBO-diploma te behalen, ingeschreven als reguliere leerlingen in een zogeheten symbiosegroep. Deze aanpak is uniek in Nederland en leidt tot goede resultaten. Omdat de vraag naar deze vorm van onderwijs groter is dan gedacht, waren er extra lokalen nodig.

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect