Stationspark


Locatie: Rijssen
Opdrachtgever: VOF Stationspark, Rijssen
Architecten: Koert Helmes, Jeroen Haverkate
Categorie: Selecties, Wonen hoogbouw

Met dit ontwerp hebben wij de selectie gewonnen die was uitgeschreven door VOF Stationspark Rijssen. Deze VOF bestaat uit woningbouwvereniging De Goede Woning en Ter Steege Vastgoed.

Het programma bestaat uit 63 appartementen op een braakliggende kavel naast het station van Rijssen. Deze appartementen zijn onder te verdelen in de categorieën sociale huur, duurdere huur en koop. Het bestaande masterplan gaat uit van drie gebouwen die ten opzichte van elkaar verdraaid zijn, in een groene setting. Wij hebben hiervoor twee voorstellen uitgewerkt.

Het eerste voorstel gaat uit van één gebouw met sociale huur-, één met huur- en één met koopappartementen. Het tweede voorstel gaat uit van een mix. Doordat alle appartementen variëren in diepte maar even breed zijn is het eenvoudig om appartementen te mixen.
Bij beide opzetten zijn we uitgegaan van gebouwen in een groen talud. Hierachter is het dan mogelijk het parkeren ‘weg te werken’. Bovendien behoudt de plek hiermee zijn huidige groene uitstraling.

De gebouwen zelf hebben we opgevat als een voortzetting van dit groene talud. Door de balkons tot een doorgaande horizontale lijn te maken krijgen ze de vorm van hoogtelijnen. De uitvoering van het talud als een serie van oplopende terrassen versterkt deze gedachte. De materialisering volgt deze filosofie. Door aardebruin metselwerk met een groenblauwe accentsteen toe te passen vormen de gebouwen een overgang van groen-aarde naar lucht-licht

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect