Stadsvilla's Eekwal


Locatie: Zwolle
Opdrachtgever: Explorius Vastgoedontwikkeling bv, Rijssen
Architecten: Koert Helmes
Categorie: Wonen laagbouw

In opdracht van Explorius Vastgoedontwikkeling uit Rijssen hebben wij in Zwolle 3 stadsvilla’s ontworpen. De locatie, op een bolwerk in de binnenstad, zou vrijkomen door sloop (van de voormalige socialistische sociëteit). Als gevolg van de afsnijding door de Stadsbuitengracht en een grote doorgaande verkeersroute heeft het bolwerk een duidelijke autonome identiteit.

Getracht is om de stadsvilla’s zo goed mogelijk in te passen in de bestaande situatie. De bebouwing bestaat hier overwegend uit 2 (hoge) verdiepingen met een kap. Onderscheid kan men ook maken tussen de bebouwing aan de binnenzijde en die van een latere datum aan de buitenzijde, de planzijde. Deze heeft een grotere korrelgrootte en is overwegend wit van kleur. Ook is de bebouwing hier veel gelijkvormiger dan men zou vermoeden. Tevens is hier sprake van een flink niveauverschil tussen de straat en de grachtzijde.

De bebouwing is in de rooilijn geplaatst en aan de grachtzijde wordt geparkeerd onder de woning. Aan de grachtzijde krijgt men ter compensatie een groot terras. Dit terras moet een natuurlijke uitstraling krijgen om het groene karakter van dit bolwerk te versterken. De woningen hebben 3 lagen en een kap. Op deze daklaag heeft men ook nog een dakterras. De woningen hebben gelijkmatig verdeelde, hoge staande ramen. De ramen van de begane grond en de eerste verdieping zijn samengevoegd om een hoge begane grond te suggereren. Optisch bestaan de woningen zo uit 2 lagen. Onderscheid is vooral gemaakt in subtiele verschillen in detaillering en raamomlijstingen

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect