Nobellaan


Locatie: Assen
Opdrachtgever: Woningcorporatie Actium, Assen
Architecten: Barend Scherpbier
Categorie: Herstructurering, Wonen hoogbouw

Voor woningcorporatie Actium in Assen hebben wij een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de locatie omsloten door de Nobellaan, Talmastraat, Stadhouderslaan, Selma Lagerloflaan en de Rabenhauptstraat. Het plan bestaat uit drie los te ontwikkelen fasen.

De eerste fase is de locatie hoek Nobellaan-Talmastraat.
Uit de historische en de bebouwingsanalyse is het concept ontstaan om het historische wegenstelsel te herstellen dan wel te versterken. Het kleinschalige van de Talmastraat wordt gecontinueerd aan de noordzijde van de locatie, terwijl de zuidzijde in bebouwing meer zal aansluiten op de grootschalige bebouwing in de Rabenhauptstraat en de Selma Lagerloflaan. De spil van deze locatie ligt op de hoek Talmastraat-Nobellaan en dient hiermee als landmark aan deze belangrijke ontsluitingsweg.

Om volkshuisvestelijke veelzijdigheid te creƫren is gekozen voor een evenwichtige verhouding tussen appartementen en eengezinswoningen met balkons (maisonettes), en bedrijvigheid op maaiveld niveau.

Verder is er in het ontwerp gezocht naar een robuust modern gebouw met een strakke detaillering zonder al te veel ornamenten, dat aansluit bij de eisen van de Welstandsnota (sterke gevelritmiek, terughoudende detaillering, gelijk materiaal- en kleurgebruik, passend bij de omgeving).

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect