Woningen Klein Driene


Locatie: Hengelo
Opdrachtgever: Welbions, Hengelo
Aannemer: Nijhuis Bouw B.V., Rijssen
Architecten: Jeroen Haverkate
Categorie: Renovatie

In opdracht van woningcorporatie Welbions hebben we een ontwerp gemaakt voor de levensduurverlenging van 22 woningen en 148 appartementen in de wijk Klein Driene in Hengelo. Deze wijk maakt onderdeel uit van de naoorlogse wederopbouwwijken. Hiermee speelt het vanuit historisch architectonisch oogpunt een belangrijke rol. Het project gaf een unieke kans om de woningen door middel van subtiele vormgeving en kleurstelling weer hun oorspronkelijke uitstraling te geven.

Dit project heeft de basis gevormd voor verdere onderhoudsprojecten in de wijk Klein Driene die we in opdracht van Welbions hebben gedaan.

naoorlogse wederopbouwwijken balkons klein driene hengelo Beltman Architecten 84650In reactie op het artikel Wederopbouwbalkons zijn ver over de datum (uit de Twentsche Courant Tubantia van donderdag 9 maart 2017) volgt hieronder een toelichting op het voorliggende project Levensduurverlenging Klein Driene in Hengelo.
Voor dit project hebben wij een ontwerp gemaakt voor de levensduurverlenging van 22 woningen en 148 appartementen, in opdracht van woningcorporatie Welbions.
De wijk Klein Driene is een van de naoorlogse wederopbouwwijken. Deze wijken zijn in rap tempo na de oorlog gebouwd. Vanuit historisch oogpunt spelen deze wijken een belangrijke rol.

Het project gaf een unieke kans om de woningen door middel van subtiele vormgeving en kleurstelling weer hun oorspronkelijke uitstraling te geven. Maar ook de bestaande balkons konden een opknapbeurt gebruiken. Door de omvang van het project is de mogelijkheid onderzocht de balkons in zijn geheel te vervangen door nieuwe (en grotere) balkons. In nauwe samenwerking met Normteq hebben we de nieuwe balkons ontworpen.

Oorspronkelijk hadden de woningen aan zowel de voor- als achtergevel een ondiep inpandig deels uitkragend balkon. Het uitkragende deel van het bestaande balkon werd afgezaagd. Vervolgens werden de nieuwe uitkragende balkons bevestigd op de bestaande inpandige balkonvloer. Door in de nieuwe situatie de thermische schil recht langs de gevellijn te trekken, kreeg de woning een grotere gebruiksoppervlakte. Dit kwam ten gunste van de badkamer en de keuken.

In de woningen zijn tevens de keuken, badkamer en toilet vernieuwd. Tevens zijn er nieuwe CV-ketels en CO²-gestuurde ventilatieroosters geplaatst. Ook de buitengevel is grondig aangepakt. Naast isolatiemaatregelen zijn alle buitenkozijnen vervangen door nieuwe kunststof kozijnen. Samen met de vergrote balkons sluiten de woningen weer goed aan bij de huidige levensstandaard.

Tijdens bewonersavonden zijn de huurders geïnformeerd en geënthousiasmeerd voor de plannen. Op deze avonden konden de bewoners hun eigen ervaringen delen en aangeven of ze wilden meewerken aan de plannen. Aangezien meer dan 70% van de bewoners hun goedkeuring moeten geven, is het essentieel dat ze goed te informeren en naar hun te luisteren.
Want ondanks dat de plannen er mooi uitzien en de woningen er flink op vooruit gaan, zullen de bewoners altijd overlast krijgen tijdens de grote verbouwing. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de uitvoerend aannemer, in dit geval Nijhuis Bouw Rijssen. Naast een adequate uitvoering van de plannen is ook communicatie en informatieverschaffing aan de bewoners essentieel. De aannemer heeft dit goed en nauwgezet gedaan en heeft de overlast tot een minimum weten te beperken.

Om samen tot een mooi en functioneel project te komen is de sleutel tot succes in dit geval een nauwe samenwerking tussen betrokken professionele partijen en de bewoners. Zo kunnen de bewoners de komende decennia weer met veel plezier en een veilig gevoel wonen.

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect