Deppenbroek


Locatie: Enschede
Opdrachtgever: De Woonplaats, Enschede
Architecten: Barend Scherpbier
Categorie: Herstructurering, Renovatie, Wonen hoogbouw, Wonen laagbouw

De woontorens maakten onderdeel uit van de herstructurering van de wijk Deppenbroek. Deppenbroek had een hele mooie heldere opzet met groene hofjes en een mix van appartementen en grondgebonden woningen. Toch was de wijk aan het verpauperen. Meestal zijn de woningen hier niet schuldig aan maar de bewoners. In dit geval waren ze allebei debet aan de aftakeling. De appartementengebouwen bestonden uit blokken van drie en vijf hoog, alle zonder lift.

De vijf hoog blokken waren eigenlijk niet meer te verhuren of alleen tegen zeer huren. De rest van de woningen werden ook allen maar verhuurd aan dezelfde doelgroep.
De oplossing lag vooral in differentiatie. De vijf hoog flats zijn gesloopt en daarvoor in de plaats zijn seniorenappartementen, koopwoningen en patiowoningen gekomen. In de woontorens zijn de seniorenappartementen gekomen.

Stedenbouwkundig waren de flats die hier stonden een vreemde eend in de bijt. Ze stonden dwars op de hoofdweg en hadden daardoor een signaalfunctie. Wat ze echter niet deden was het hofje aan de noordzijde afmaken. Met de nieuwe driehoekige flats hebben we die beide eigenschappen verenigd om zo een nog betere stedenbouw te krijgen.
De gevels van de gebouwen hebben het kleurenschema van de bestaande woningen en ook een geleding, waardoor de wijk een eenheid blijft vormen.

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect