De Koppel


Locatie: Borculo
Opdrachtgever: ProWonen, Borculo
Architecten: Esther Mastenbroek, Barend Scherpbier
Categorie: Beeldkwaliteitsplan

Beltman Architecten heeft in opdracht van ProWonen een beeldkwaliteitsplan geschreven voor de wijk De Koppel in Borculo, gemeente Berkelland. In 2006 is ProWonen gestart met het maken van een wijkplan voor DeĀ Koppel. De wijk ligt ten noordwesten van de kern van Borculo en is grotendeels in de eerste helft van de twintigste eeuw gebouwd. Niet alleen de leefbaarheid, maar ook de bouw- en woontechnische staat van de woningen behoeft verbetering. Zowel de bewoners, de gemeente Berkelland als ProWonen hechten groot belang aan een aantrekkelijke wijk; een wijk waar het prettig wonen is en waar men trots op kan zijn.

ProWonen heeft samen met de betrokken partijen een wijkplan, een wijkbeeld en communicatie- en participatieplan opgesteld. Hieraan vooraf is door Inbo Stedenbouwkundigen & landschapsarchitecten een Ruimtelijke Analyse DeĀ Koppel Borculo gemaakt.

In aansluiting hierop is Beltman Architecten gevraagd een Beeldkwaliteitsplan op te stellen. Hiervoor is een klankbordgroep opgericht waarin de verschillende betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. Samen is gewerkt aan een plan voor De Koppel waarin de wijk zijn karakter behoudt, dat de kwaliteit en eenheid waarborgt, en waardoor de wijk weer een aantrekkelijke leefomgeving wordt.

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect