de Klomphof: Markant in Wierden


Locatie: Wierden
Opdrachtgever: Reggewoon (voorheen Stichting Wonen Wierden Enter)
Aannemer: Schutte Bouw & Ontwikkeling, Zwolle
Architecten: Jeroen Haverkate
Categorie: Wonen hoogbouw

De ontwerpopdracht is verkregen uit een architectenselectie en onze visie op duurzaam bouwen.
In de selectiefase zijn de architecten door de corporatie uitgedaagd om, naast een visie over de locatie en het PVE, te komen met vernieuwende ideeën over bouwtechniek, onderhoud en bouwtijd.

In onze visie op duurzaamheid staan de speerpunten Vitaal, Flexibel, Esthetisch en Spaarzaam centraal. Wij hebben onszelf uitgedaagd een gebouw te ontwerpen waarbij de appartementen in grootte en indeling aan te passen zijn.

Dit hebben we bereikt door de volgende opzet:

  • de voor- en achtergevels worden dragend uitgevoerd in de vorm van stalen balken en kolommen;
  • de vloeren beschikken over de mogelijkheid om het leidingwerk in twee richtingen te verslepen naar de standleidingen;
  • de woningscheidende wanden, uitgevoerd in Metal Stud, zijn op elk willekeurig punt te plaatsen;
  • de gevels zijn opgebouwd uit verdiepingshoge gevelelementen, die uitneembaar zijn en op elk willekeurig ander punt te herplaatsen zijn;
  • ook de balkons zijn demonteerbaar en op de gewenste nieuwe positie te monteren.

Op deze wijze kan de corporatie inspelen op toekomstige wensen van huurders.

Doordat bovengenoemde gebouwonderdelen uitneembaar en verplaatsbaar zijn, kan het gebouw getransformeerd worden naar een nieuwe gewenste situatie, zónder noemenswaardig materiaalverlies en hoge kosten. Op deze wijze draagt deze visie en bouwmethodiek bij aan een verlaging van de milieubelasting (CO2 footprint) en circulair bouwen.

Start ontwerp: 2013
Oplevering: 2016

Lees en/of download het artikel Woongebouw Wierden bijzonder flexibel door Legosteentjesconcept uit PREFAB beton nr. 25, november 2017.

Lees en/of download het artikel Flexibel en Markant appartementencomplex uit Stedebouw & Architectuur nr. 4, juli 2017.

Lees en/of download het artikel Het laatste woord uit de Twentsche Courant Tubantia van 17 november 2017.

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect