de Bleekerij


Locatie: Boekelo
Opdrachtgever: Ter Steege Vastgoed Rijssen bv
Aannemer: Bouwbedrijf Ter Steege Rijssen bv

In Boekelo op het voormalig terrein van de firma Texoprint is de nieuwe wijk De Bleekerij gerealiseerd met ruimte voor wonen, werken, horeca, cultuur en recreatie.
Op het terrein zijn enkele fraaie oude gebouwen die tot het industrieel erfgoed behoren bewaard gebleven. De opdrachtgever, Ter Steege Vastgoed, heeft zich tot doel gesteld dit erfgoed zo veel mogelijk te behouden en te restaureren en deze gebouwen nieuw leven in te blazen.

Van het Ketelhuis van de Boekelose Stoomblekerij, dat in 1888 ook door Beltman was ontworpen, kon de imposante voorgevel behouden blijven. Achter deze gevel is het nieuwe appartementengebouw gerealiseerd.

Op de begane grond is er ruimte voor bedrijvigheid, terwijl op de verdiepingen appartementen zijn geplaatst. Onder de kap van de bovenste verdieping is bovendien een groot penthouse gerealiseerd.

Uit respect voor de historische signatuur van Beltman, is in dit project bewust gekozen aan te sluiten op de rijk gedetailleerde architectuur van de bestaande voorgevel. Dit uit zich met name in de materialisatie en vormgeving van de raampartijen van het gebouw.
De hoge fabriekspijp die tot in de wijde omgeving te zien is, is tevens behouden gebleven, gerestaureerd en voorzien van de naam van de wijk: De Bleekerij. Vanuit sommige appartementen is deze pijp nog steeds zichtbaar en zelfs tastbaar.

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect