Buitenplaats Veluwemeer


Locatie: Harderwijk
Opdrachtgever: Elementa 2 B.V.
Architecten: Esther Mastenbroek, Jeroen Haverkate
Categorie: Beeldkwaliteitsplan

In het zuidelijk deel van de gemeente Dronten wil Elementa 2 B.V. langs het Veluwemeer 250 recreatiekoop bungalows ontwikkelen. Een deel van deze recreatiekoop bungalows mogen permanent bewoond worden.

Het plangebied is gelegen in een recreatie concentratiegebied en omsloten door de Strandweg aan de westzijde, de Harderbosweg aan de noordzijde en de Harderdijk aan de zuidzijde.
In het vigerende bestemmingsplan is vermeld, dat er voor dit gebied een beeldkwaliteitsplan vereist is. Voor dit gebied is reeds door Oranjewoud een inrichtingsplan ‘Buitenplaats Veluwemeer’ opgesteld. In aansluiting hierop is door ons een beeldkwaliteitsplan geschreven.

Het doel van dit beeldkwaliteitsplan is uiteindelijk een plan te realiseren met een hoge kwaliteit in architectuur en omgeving. Het beeldkwaliteitsplan zal gedurende het gehele ontwikkelingsproces als leidraad en inspiratiebron dienen. Hierdoor blijft de eenheid in het plan gewaarborgd.

Ook heeft het beeldkwaliteitsplan een beleidsfunctie. Het zal de basis vormen voor welstandsbeoordeling cq. het opleggen van voorwaarden.

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect