Herontwikkeling Mekkelholt


Locatie: Enschede
Opdrachtgever: woningcorporatie De Woonplaats
Architecten: Esther Mastenbroek
Categorie: Beeldkwaliteitsplan

De wijk Mekkelholt ligt aan de noordzijde van het centrum van Enschede, tussen de wijken Roombeek en Deppenbroek en heeft zo’n 2.150 bewoners. Het is een stempelwijk, maar heeft in werkelijkheid diverse karakters.

Deze richtlijnen voor ruimte en beeldkwaliteit zijn opgesteld om de partijen die deelnemen aan de design & build selectie handvatten te geven voor het maken van een ontwerp. De opgave bestaat uit twee delen:

  1. vervangende nieuwbouw van twee complexen aan de Fazantstraat, ook wel het Fazantplein genoemd;
  2. een nieuwe invulling van het op dit moment onbebouwde Maninaterrein.

Voor deze ontwikkeling is in samenwerking met de gemeente een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor de inpassing van de nieuwbouw. In totaal worden er 76 appartementen gebouwd, verdeeld over drie complexen aan het Fazantplein.
Op het Maninaterrein komen drie rijtjes van drie eengezinswoningen.

De richtlijnen zijn opgesteld in aanvulling op de reguliere Welstandsnota van de gemeente Enschede en verwoorden nadere wensen en eisen vanuit De Woonplaats en betrokken omwonenden en bewoners.

De stadsbouwmeester zal dit document als toetsingskader hanteren voor de Welstand.
De selectiecommissie zal op basis van dit document de ingediende ontwerpen toetsen en waarderen.


Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect