BB Gebouw


Locatie: Enschede
Opdrachtgever: Universiteit Twente
Aannemer: Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
Architecten: Barend Scherpbier
Categorie: Renovatie

Voor de Universiteit Twente hebben wij een ontwerp gemaakt voor de renovatie en verbouw van het BB-gebouw. Het bestaande gebouw voldeed nog aan de bouwkundige eisen waardoor intern weinig aanpassingen nodig waren. De isolatiewaarde was slecht en viel niet meer binnen de energetische waarden. Het verlies in energie heeft ertoe geleid dat de basis van het ontwerp een glazen stolp is die de constructie van het gebouw omhult. Het transparante karakter van de stolp draagt ertoe bij dat het gebouw als het ware opgaat in de omgeving. Dit is een door de Universiteit Twente gesteld uitgangspunt.

Het gebouw heeft een ander uiterlijk gekregen. De gevelverandering is niet alleen esthetisch van aard geweest maar ook functioneel. Er is een luchtspouw ontstaan tussen binnen en buiten. Deze doet dienst om op een passieve manier warmte of kou binnen te krijgen. Door ’s nachts de koude lucht langs de plafonds te geleiden vindt koeling van de massa van het gebouw plaats. De gebruikers kunnen hun raam openzetten om warmte of kou binnen te laten. Is de temperatuur in de luchtspouw te hoog dan gaan automatisch luiken open waardoor er een trek optreedt.Tevens zijn in de luchtspouw de nieuwe installaties opgehangen.

De nieuwe gevel en glazenwasbalans zijn door middel van een spant-constructie aan het dak gehangen, zodat geen extra fundatie nodig was.
Tijdens de renovatie van het BB-gebouw is het gebouw in gebruik gebleven.

Lees en/of download het artikel Renovatie zonder sloop uit Bouwwereld, nr. 9, 24 april 2001

Lees en/of download het artikel Trefwoorden: duurzaam bouwen, innovatie en uitstraling uit Bouwen in Centraal Nederland, november 2000

Lees en/of download het artikel Boven het Maaiveld – Ingepakt met glas uit De Twentsche Courant Tubantia, 1 november 2000

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect