't Bouwhuis


Locatie: Enschede
Opdrachtgever: De Twentse Zorgcentra, Enschede
Aannemer: Heijmerink Bouw Utrecht B.V.
Architecten: Jeroen Haverkate
Categorie: Zorg

De locatie ’t Bouwhuis bestaat van oudsher uit twee villa’s met landgoed. Het is ontworpen in Engelse landschapsstijl en gaat geleidelijk over in het omringende Twentse coulisselandschap. Elk landgoed is ontwikkeld rond een grote vijver met daaromheen open ruimten en een zeer herkenbare groenstructuur. ’t Bouwhuis ligt in een groenstructuur, een van de groene longen, die het buitengebied verbindt met het centrum van Enschede.

In de jaren 70 van de vorige eeuw is ’t Bouwhuis ontwikkeld als zorginstelling voor verstandelijk beperkten. Clusters van paviljoens zijn toegevoegd aan het landschap rond de villa’s. Net als de samenleving is ook de zorg voor verstandelijk beperkten de afgelopen jaren veranderd. Ten aanzien van de huisvesting heeft er een verschuiving in de vraag plaatsgevonden van grote geschakelde paviljoens naar meer kleinschalige woningen.

Het woonconcept voor de nieuwe huisvesting is een zo ’normaal’ mogelijk uitziende woning met een dorpskarakter, zoals bekend uit de omliggende dorpen en wijken. De bewoners wonen in groepen van maximaal 6 personen. Elke groep is samengesteld naar behoefte van de bewoner door zijn specifieke handicap, gedragspatroon of benodigde voorzieningen. Per groep is op grond van deze kenmerken gekozen voor de beste woonlocatie op het terrein. Rust (prikkelarm) of levendigheid (stimulatie) waren daarvoor de belangrijkste elementen. Daarnaast zijn de oude cultuur- en natuurhistorische elementen bewaard gebleven en zo mogelijk aangevuld.

Het stedenbouwkundig einddoel is een landgoed waarvan de bebouwing 3 ’wijken’ vormen. Tussen de wijken door loopt de groene long, in een aaneengesloten baan, van buitengebied naar hartje centrum. Door deze opzet ontstaat er langzamerhand een transformatie van een instellingsterrein met grote paviljoens naar een gebied met een dorpskarakter, waarin de villa’s de ankers zijn van de locatie.

Lees verder

Terug naar overzicht

Ontwerpen vanuit respect