terug
Header foto Beltman

11 mei 2023

een uitdagende opdracht

Nu al werken 80 vaklieden aan de bouw van de nieuwe kabelfabriek van TKF in Eemshaven, die de speciaal hiervoor opgezette bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo, Dura Vermeer Infra Regio Noord Oost en Aannemingsmaatschappij Friso recent is gestart. “Dat aantal van 80 wordt de komende maanden opgevoerd tot 200”, vertelt René Evers, namens Dura Vermeer productiedirecteur van de bouwcombinatie.

‘Samenwerken, luisteren en begrip tonen. Dat is de enige manier waarop je een project kunt realiseren’

Er wordt dan ook zes dagen per week gewerkt aan de totstandkoming van deze modernste kabelfabriek die Nederland straks op haar grondgebied heeft. Eind 2023 wordt de kabelfabriek al opgeleverd zodra de productiemachines in bedrijf zijn gesteld is TKF in staat jaarlijks 1.200 km inter-array kabel te produceren om de windmolenparken op zee onderling te verbinden.

“Wij hebben als maatschappij een groeiende behoefte aan energie”, legt Evers uit. “De energietransitie is in volle gang, dat zie je overal. Dat is dan ook de reden dat de Twentsche Kabelfabriek (TKF) ons eind vorig jaar de opdracht hebben verstrekt voor de bouw van deze productiefaciliteit. Voor ons is het de eerste kabelfabriek, hoewel we in ons portfolio zeer veel complexe utilitaire werken hebben staan. Elk met zijn eigen specifieke uitdagingen.”

korte bouwtijd
En die uitdagingen zijn er ook deze keer weer. Ten eerste de korte bouwtijd die gesteld is. “Dat maakt dat we veel mensen inzetten op dit werk. Je moet de mensen ervoor hebben en vervolgens zien te behouden,” aldus Evers. “Maar dat is ons wel toevertrouwd.” Daarnaast vormt de grootte van de materialen en de locatie ook een uitdaging. “Veel materialen worden per schip aangeleverd”, legt Evers uit. “Het was aanvankelijk lastig om van de verschillende toeleveranciers toezeggingen te krijgen omdat de Eemshaven in een uithoek van Nederland ligt en je over grote, zware en onhandige formaten bouwmaterialen spreekt. Maar ook die puzzel hebben we kunnen leggen; de planning is strak maar haalbaar.”

minimale tolerantie
Zo zijn er de hoge torens die nodig zijn om de kabels in het proces te fabriceren. “Die torens hebben we ontworpen met een dubbel zo hoge eis voor de stijfheid van het gebouw omdat het fabricageproces dat vereist. Een minimale tolerantie is toegestaan, en dat betekent dat je zeer specifiek met gelaste constructies, boutverbindingen en materialen moet omgaan.” Er zijn maar liefst 2.600 prefab heipalen van 40/45 cm en 30 meter lang gebruikt om het fundament van de 25.000 m2 grote fabriek te ondersteunen. Daarop is een staalvezel betonvloerconstructie dilatatievrij aangebracht. Momenteel is Dura Vermeer bezig met de gevelbekleding en wordt de interne afbouw voorbereid.

intensief overleg
“Daarbij overleggen we uiterst nauw met de andere partijen in deze opdracht”, zegt Evers. “Juist die samenwerking is essentieel en maakt dat je de snelheid en de planning kunt blijven aanhouden. Cruciaal is daarbij de afstemming met installateurs van gebouwgebonden installaties en van de productiemachines die de kabels straks gaan fabriceren.”
Als de kabelfabriek straks operationeel is, zal dat werkgelegenheid opleveren voor pakweg 150 mensen in de omgeving Eemshaven.

nieuws 90880 TKF Eemshaven artikel IndustrieBouw mei 2023 Beltman Architecten

bron: IndustrieBouw mei 2023 - tekst: Frank Thooft - foto’s: Dura Vermeer Bouw Hengelo BV